Chris CorriganChris Corrigan (Kanada) nimetab end protsessikunstnikuks, õpetajaks ja kaasamise edendajaks. Tema põhitööks on koostöö, organiseerimise või muudatuste elluviimise toetamine. Chris’i näol on tegu vilunud avatud ruumi praktikuga, kellel on aastate jooksul on kujunenud rikkalik koostööpartnerite ring – eraettevõtted, kohalikud omavalitsused, ülikoolid, sotsiaalsed ettevõtjad, vabaühendused. Lisaks on ta toetanud erinevaid põlisrahvaid ühendavaid organisatsioone. Vt ka www.chriscorrigan.com.

Kaasav juhtimine

Kuidas luua eeldused, et inimesed tahavad osaleda, anda oma panuse ning võtta osa millegi elluviimisest?

Kuidas leida endas sisemised ressursid, et algatada olulisi protsesse?

Kuidas kutsuda ringi need, kes seni on kõrvale jäänud?

Raamat Ruumi Loojad

Raamat Ruumiloojad

Raamat kaasamishuvilistele, juhtidele, maailmamuutjatele

Kaasava juhtimise kogemuslood

- Anneli Kimmel

- Ulla-Maia Timmo

- Toomas Trapido

Õppekorralduse põhimõtted

Ruumiloojad logo
Partnerlus logo